Till dig (barn, unga och vårdnadshavare) som har erfarenhet av vård inom barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna


Region Dalarna genomför just nu en utvärdering av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, drygt två år efter införandet. Syftet är att få en helhetsbild av hur väl vårdvalet fungerar och om man har uppnått de förväntade effekterna, som till exempel att stärka patienternas möjlighet att välja och påverka sin vård, öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten.

För att säkerställa full neutralitet i utvärderingen genomförs den av externa utredare utan koppling till BUP eller Region Dalarna. Bland annat genomförs intervjuer av utredaren Christina Svensson från Ledningsbolaget.

Som en del i uppföljningen vore det mycket värdefullt att få med barns, ungas och vårdnadshavares perspektiv och synpunkter på vården och vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Intervjuer kommer ske den 9 april, antingen på plats vid Regionkontoret på Vasagatan 27 i Falun eller om du heller önskar delta digitalt. Välj den tid som passar dig bäst: kl. 16.30-17.30 eller kl. 18.00-19.00.

Anmäl dig till Elin Gustavsson, avdelningen för analys och utredning i Region Dalarna via mejl, elin.a.gustafsson@regiondalarna.se
Meddela vilken av tiderna du önskar och om du önskar delta fysiskt på plats i Falun eller digitalt.

Plats: Vasagatan 27 i Falun alternativt digitalt.
Datum: 9 april
Tid: 16.30-17.30 eller 18.00-19.00