Attention Dalarna samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan.

Attention Dalarna bygger på i likhet med övriga lokalföreningar som hör till Riksförbundet Attention sin verksamhet ideellt engagemang. Som lokalförening inom riksförbundet Attention måste vi följa förbundets stadgar för lokalföreningar och dess etiska riktlinjer.

I styrelsen för Attention Dalarna finns människor med olika erfarenheter av NPF, såväl egen funktionsnedsättning, som anhörig och yrkesverksamma inom området.

Attention Dalarna arbetar aktivt för att förändra attityder samt bekämpa fördomar rörande NPF.

Attention Dalarna medverkar i egenskap av intresseorganisation för NPF i olika samverkansformer inom exempelvis brukarråd för Barn-och Ungdomspsykiatrin, Regionens brukarråd för Divisions psykiatri och habiliteringen, brukarsamverkan i inom kommuner. Attention Dalarna har även en representant i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Läs om nätverket: https://dnforph.wordpress.com/

Föreningen blir ofta kontaktad av journalister både från lokaltidningar samt radio och TV inför artikel eller intervju som rör vårt område. Vi har också en kontakt inom lokalpressen då vi vill få något belyst.

Attention Dalarna bedriver medlems/anhörigträffar på flera orter i länet. Vi har under åren anordnat familjedagar, föreläsningar mot professionen, cafékvällar för vuxna med eget NPF, Prova på-aktiviteter etc.

Behovet att träffa andra med liknande erfarenheter är stort –tillsammans blir vi starkare.