Under corona pandemin har vi inte kunnat erbjuda så mycket medlemsaktiviteter. Vi har nu börjat planera för att kunna utöka utbudet. Vi hoppas att läget med pandemin inte blir sämre, så att det finns möjlighet att fullfölja vår planering,