Vi har i många år haft som mål att bli över 500 medlemmar. Dit nådde vi för ett par år sedan och nu är vi alltså över 600!

Tack alla medlemmar för ert förtroende!