Samtalsträffarna erbjuder möjlighet till samvaro med andra som förstår din livssituation och skapar gemenskap.

Vi samtalar tillsammans, byter erfarenheter.

Du behöver inte ha en fastställd diagnos, men du kan misstänka att du har det.

Plats: Kristinegården, Kristinegatan 11, Falun

Måndag29/1Kl. 18 – 20
Måndag19/2Kl. 18 – 20
Måndag18/3Kl. 18 – 20
Måndag22/4Kl. 18 – 20
Måndag20/5Kl. 18 – 20

Anmälan och frågor:
Jimmy Sjögren 076-147 78 15 jimmy.sjogren@svenskakyrkan.se
Emelie Kjellgren 072-143 28 88 emelie.kjellgren@svenskakyrkan.se

Har du frågor till Attention Dalarna mejla: info@dalarna.attention.se

Anhörigträffarna är ett samarbete mellan: