Årets första medlemsaktivitet var en eftermiddag på 2047 Science center i Borlänge. Attention Dalarna bjöd medlemmarna på inträdet.

Det kom drygt 60 medlemmar.

De fick möjlighet att testa interaktiva experiment för att kunna utforska, upptäcka och fascineras av naturvetenskap och teknik.

Roligt och lärorikt för alla åldrar. Experimentmiljöernas tema är: Människa, Teknik, Fysik, Energi och Matematik.