Hej alla Attention-medlemmar i Dalarna,


Valberedningen för Attention Dalarna söker engagerade personer för uppdrag i styrelsen. Att vara en del av en förening som Attention ger er möjlighet att påverka och göra skillnad för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om du är intresserad av att engagera dig eller om du känner någon som skulle vara lämplig för
styrelsen, så uppmanar vi dig att ta steget och nominera dig själv eller den personen till
valberedningen.

Det är genom engagemang och delaktighet från medlemmarna som organisationer som Attention kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Nomineringen avser i första hand uppdrag i styrelsen, men vi ser även möjligheterna för nominerade att engagera sig i exempelvis medlemsaktiviteter. Att kunna vara Attention Dalarnas kontaktombud på hemorten kan också vara en möjlighet till engagemang. Vi ser helst att de nominerade har varit medlemmar i Attention under minst ett år.


Nominerade ska helst ha vana från föreningsarbete, och vara beredda att verka i linje med
Riksförbundet Attentions etiska riktlinjer.

Som representant för Attention Dalarna behöver den nominerade även vara förtrogen med
intressepolitiska programmet som återfinns genom att följa länken https://attention.se/om-oss/vipaverkar/intressepolitiska-programmet/ .

Nomineringsperioden kommer att vara öppen till och med den 31 januari 2024
Valberedningen, bestående av Peter Ståhl, Britt-Mari Lundgren Ståhl och Janne Grundelius, kommer att återkoppla till de nominerade efter nomineringstidens utgång.

Ta chansen att vara en del av något större och bidra till att göra en positiv förändring för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nomineringen skall göras på länken https://forms.gle/hhJPZNrEU3mUJwRR8 och vara
valberedningen tillhanda senast 2024-01-31


Tack för ditt engagemang och lycka till med nomineringarna!

Med vänliga hälsningar,


Attention Dalarnas valberedning
Peter Ståhl, Britt-Mari Lundgren Ståhl och Jan Grundelius