Barn som utmanar är en heldagskonferens som fokuserar på hur vi i förskola, skola och fritidshem kan bemöta problemskapande beteende.

Falun 17 januari: First Hotel Grand Falun, Trotzgatan 9–11

Växjö 15 februari: Kök11, Honnörsgatan 15

Skövde 15 maj: Lokal meddelas senare

Digitalt 15 maj: 

Luleå 16 maj: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34

Pris 700 kr – 2495 kr

Priset 700 kronor är anhörigpris för digitalt medverkande

Föreläsare: Bo Hejlskov Elvén,  psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år.

Annelie Karlsson, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon kallar sig numera Funkkonsulten och arbetar som utbildare, handledare och författare. 

Gustav Sundh, förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och författare samt driver bloggen “Skolgårdsläraren”.

Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och arbetar med utbildningar i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger.

Läs mer: https://www.utbildningnorr.se/produkt/barn-som-utmanar/?fbclid=IwAR3Xb9mHHeUFjWsMXzCOdZJR-jGBPHUMaZczKHZrCXxX9FYpsqZlJTGsYV8