Min Vård Psykiatri är ett komplement till övriga öppenvårdsmottagningar för vuxna i Dalarna inom specialistpsykiatrisk vård. Vi vänder oss sig till dig som är vuxen och vill ha hela din vård hos specialistpsykiatrin via digitala vårdmöten, oavsett vart i länet du bor. I Min Vård Psykiatri kan du träffa läkare och sjuksköterskor. 

Mottagningen vänder sig till dig som har någon eller några av följande diagnoser:

  • Bipolär sjukdom
  • Svår depression
  • ADHD och som behandlas med läkemedel

Vi tar också emot dig som misstänker att du har en svår depression eller bipolär sjukdom.

Om du misstänker att du kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så bör du kontakta en fysisk mottagning för bedömning av insatser, likaså om du är i behov av fysiska möten inom psykiatrin.

Läs mer på Region Dalarnas hemsida: https://www.1177.se/Dalarna/om-1177/nar-du-loggar-in-pa-1177.se/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/kontakta-varden-pa-natet/digital-vardcentral/