Under hela september lägger Attention krut på alla barn och unga med NPF som har/har haft det tufft i skolan. Vi uppmärksammar också deras föräldrar som sliter hårt för att barnen ska få en skolgång som fungerar. Vi vill också inspirera och heja på skolpersonalen samt påverka politiker och andra makthavare.

Upplägget för årets kampanj ser ut så är att vi första veckan publicerar innehåll riktat till skolpersonalen. Andra veckan lyfter vi fram barnens och de ungas röster. Tredje veckan riktar vi fokus åt föräldrarna och våra lokalföreningar. Fjärde veckan visar vi vägen genom goda exempel från skolans värld.

Allt innehåll vi publicerar i sociala medier samlar vi successivt upp på vår kampanjsida: www.attention.se/skolkampanj2023