Träffar for dig som ar anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det kan vara ett barn, en förälder eller någon du känner.

Du ar inte ensam!

Vi träffas och samtalar tillsammans.

Ibland har vi en inbjuden gäst.

Måndag 28/8 kl. 18:00 – 20:00

Måndag 18/9 kl. 18:00 – 20:00

Måndag 16/10 kl. 18:00 – 20:00

Måndag 13/11 kl. 18:00 – 20:00

Måndag 4/12 kl. 18:00 – 20:00

Plats: Kristinegården, Kristinegatan 9, Falun

Måndag28/8kl. 18:00 – 20:00
Måndag18/9 kl. 18:00 – 20:00
Måndag16/10 kl. 18:00 – 20:00
Måndag13/11kl. 18:00 – 20:00
Måndag4/12kl. 18:00 – 20:00