Med anledning av detta vill Region Dalarna veta – Vad tycker patienterna?
Det gäller alla digitala vårdmöten, inte enbart inom psykiatrin.

Har du erfarenhet av digitala vårdmöten (gäller inte enbart psykiatrin utan hela regionen).

Mejla dina upplevelser av digitala vårdmöten till info@dalarna.attention.se
Du får naturligtvis vara anonym.