Hör av dig till valberedningen!

Vill du också sitta i styrelsen för Attention Dalarna? Eller känner du någon som skulle passa perfekt? 😃 Hör av dig till valberedningen! Du hittar kontaktuppgifterna till valberedningen https://dalarna.attention.se/valberedningen/

Som i alla andra demokratiska föreningar ska styrelsen i Attention Dalarna nomineras och väljas av medlemmarna. Varje år är det val till några av styrelseposterna. Varje ledamot väljs för två år i taget.

Har du någon du vill nominera eller är du själv intresserad, kontakta valberedningen senast den 31 januari 2023.

Det här händer sedan:

  • När nomineringarna kommit in från oss medlemmar, kommer valberedningen att prata med dem som nominerats för att se vilka som kan tänka sig att ställa upp i val och ta fram en lista på valbara kandidater innan årsmötet. Årsmötet för Attention Dalarna hålls senast den 31 mars varje år.
  • Under årsmötet röstar alla närvarande medlemmar om de personer som valberedningen lämnat som förslag.
  • Efter årsmötet håller den nya styrelsen ett s k konstituerande möte, där styrelsen beslutar om vem som ska ha vilket uppdrag i styrelsen (till exempel sekreterare, kassör eller styrelseledamot eller suppleant).
  • Sen kommer det roliga, att vara med och planera och hjälpa till med föreningsaktiviteter, kampanjer, möten och brukarsamverkan, och allt annat som Attention sysslar med.

Välkommen med din nominering!