Avisering av medlemsavgift 2022

Aviseringsprocessen
• Originalfaktura skickas den 18 januari, via mejl i första hand eller postadress om det är
förvalt av medlem– kredittid 30 dagar
• Påminnelse 1 via sms– kredittid 10 dagar
• Påminnelse 2 via brev – kredittid 10 dagar

Betalsätt av faktura
• Betallänk kopplat till Swish eller kortbetalning följer med i mejlutskick.
• OCR-nummer på avi
• QR-kod på avi – du kan skanna den i din bankapp eller hos din internetbank via
webbläsare. Den fyller då i bankgironummer, OCR samt belopp per automatik
Utskick av information till medlemmar inför avisering

Inför avisering gör kansliet ett medlemsutskick via e-post som informerar om att avisering är på
gång och processen kommer att se ut. Vi lägger även ut information på webben och sociala
medier där vi puffar för att de via sin medlemssida kan se över att deras
e-postadress stämmer och att de kan ändra om de föredrar att få sin avi via brev. Slutligen
kommer vi också puffa för att de kan ansluta sig till autogiro, läs mer om det i nästa stycke.

Autogiro
Är ett fördelaktigt sätt att inte behöva hålla reda på när medlemsavgiften ska betalas och
medlemmen riskerar inte att missa sitt medlemskap. Så här fungerar det!


• Ny medlem registrerar sig via webben och får en bekräftelse på sin anmälan till sin epost.
• I bekräftelsen finns en länk som gör det möjligt att digitalt med hjälp av Bank ID fylla i ett
autogiromedgivande.
• Detta slår då igenom till nästa års medlemsavgiftsbetalning och beloppet kommer då att
dras per automatik från medlemmens bankkonto vid tid för avisering.
• Vill medlemmen att autogiro ska upphöra kontaktar de kansliet eller sköter det via sin
egen internetbank.
• När original fakturan nu skickas ut i januari 2022 kommer de medlemmar som inte redan
har autogiro också att få det erbjudandet. Observera dock att det börjar gälla först 2023
Förfallna medlemskap= röda prickar

Medlemmar med förfallna fakturor och ett avaktiverat medlemskap kommer inför stundande
avisering att avregistreras. Ni får själva besluta hur ni vill hantera dessa innan det är dags.

Här är två möjligheter som finns att beakta:
• Kika igenom ifall några namn känns igen där ni tror eller är säkra på att de önskar
fortsätta vara medlemmar. Kontakta dessa och be dem höra av sig till oss på kansliet så
administrerar vi resten.
• Göra ett allmänt utskick till medlemmar som har förfallna fakturor. I urvalskolumnerna
väljer ni förfallet i rutan för medlemstatus och i rutan som heter Medlemsperiod
förfaller fyller ni i 2020-12-31 och/eller 2019-12-31.

OBS! Tänk dock på att ett allmänt utskick kan skapa irritation eftersom alla reagerat på våra
tidigare 3–4 utskick under första halvan av 2021 samt att de inte längre får
medlemstidningen. Vi tror därför att majoriteten genom att inte betala signalerat att de inte
längre önskar vara medlemmar. Det går ju dessutom alltid att anmäla sig på nytt!

Aktivera förfallna medlemskap
De medlemmar som meddelar att de vill aktivera sina medlemskap igen får höra av sig till
medlem@attention.se så hjälper vi till. Den gamla fakturan makuleras och vi ser till att en ny
skickas ut.
Har ni egna frågor så är det bara att höra av sig till medlem@attention.se