Träffar for dig som ar anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det kan vara ett barn, en förälder eller någon du känner.

Du ar inte ensam!

Vi träffas och samtalar tillsammans.

Kvällens gäst är Maya Engberg, SIP-samordnare i Falu kommun. Även om du inte bor i Falun, så kan kvällen vara av intresse.

SIP står för samordnad individuell plan.

Personer som har behov av insatser och stöd från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan behöva samordning av insatser. SIP är ett verktyg som bidrar till ett helhetsperspektiv.

När: måndag 27 mars kl. 18 – 20

Var: Kristinegarden, Kristinegatan 11, Falun eller digitalt via teams.

Anmälan och vid frågor:

Jimmy Sjögren 076-147 78 15 jimmy.sjogren@svenskakyrkan.se

Emelie Kjellgren 072-143 28 88 emelie.kjellgren@svenskakyrkan.se

Har du frågor till Attention Dalarna: info@dalarna.attention.se

Anhörigträffen är ett samarbete mellan: