För dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), det kan vara ett barn, en förälder eller någon annan du känner.

Det finns ett stort behov att få träffa varandra och känna att du inte är ensam.
Här får du samtala, diskutera och ni stöttar varandra i gruppen.
Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår.


Cirkeln anordnas i samarbete mellan Attention Dalarna och studieförbundet Vuxenskolan.


Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnsjögatan 6, Hedemora

Datum: onsdag 25 januari

Tid: kl. 18:00 – 20:00

Anmäl dig till (för att kunna planera för fika):
Christina Lindberg, Attention Dalarna: christina.hedemora@outlook.com

eller ring: 073 – 614 48 78

Kontakt med studieförbundet Vuxenskolan:
Birgitta Gustafsson: gustafsson@sv.se