Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på HVB-hem och möter barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt arbete.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och förståelse om NPF Utbildningen ger både teoretisk kunskap och praktiska verktyg, i kombination med reflektion så att vi tillsammans kan utveckla ett gemensamt professionellt förhållningssätt. Med mål att göra det bättre för placerade barn och unga med NPF.

Utbildningen består av tretton moduler och varje modul tar ungefär 60 minuter att genomföra. Vi rekommenderar att ni gör utbildningen tillsammans i hela arbetsgruppen eller att ni går ihop i en mindre grupp på 4–5 personer och gör den helt eller delvis tillsammans.

Utbildningen är framtagen av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen bygger på den kunskap som återfinns i Riksförbundet Attention, Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från placerade barn med NPF och delar av boken När samhället är förälder – Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn av Annelie Karlsson och Jennie Linde.

För information: https://attention.se/utbildning/digitala-kurser/hvb-hem/