För dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning),
det kan vara ett barn, en förälder eller
någon annan du känner.

Det finns ett stort behov att få träffa varandra och känna att du inte är ensam.
Här får du samtala, diskutera och ni stöttar varandra i gruppen.
Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår.

Tema: Kristine Ohrem Asbjörnsdotter (föreläsare från första träffen “NPF hjärnan – att förstå och bemöta)
deltar digitalt och pratar NPF och svarar på frågor.

Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Brunnsjögatan 6, Hedemora

Datum: onsdag 16 november

Tid: kl. 18:00 – 20:00

Kontakt: 
Christina Lindberg, Attention
Dalarna christina.hedemora@outlook.com eller
ring: 073 – 614 48 78

För kontakt med studieförbundet
Vuxenskolan i Hedemora

Birgitta Gustafsson: gustafsson@sv.se