Kursen “I mötet med familjer med NPF” riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt arbete.

Kursen består av sju moduler och varje modul tar ungefär 45–75 minuter att genomföra. Du kan genomföra kursen på individnivå, men det är att föredra att ni går ihop en grupp på din arbetsplats och gör den helt eller delvis tillsammans. Varje modul avslutas med diskussionsfrågor kopplade till det som tagits upp under det specifika tillfället.

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om NPF, ökad förståelse och bättre förutsättningar i mötet med familjer med NPF.

För information: https://attention.se/utbildning/digitala-kurser/socialtjansten/