Välkommen till en dag för dig som jobbar i förskolan och vill veta mer hur man skapar fungerande lärmiljöer för alla barn, inklusive de som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

MÅLET MED DAGEN
För barn som har en ökad sårbarhet, som vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är miljö och pedagogik avgörande för att må bra och utvecklas på sin förskola. Vi vill ge dig ökad kunskap om hur man kan möta barn som har utmaningar i förskolemiljön. Under dagen berättar vi om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan yttra sig i förskoleåldern och presenterar hur ett strukturerat arbete med miljö och bemötande kan se ut – ett arbetssätt som gynnar alla barn, men som är avgörande för barn med en ökad sårbarhet.

INNEHÅLL
👉Introduktion om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- definitioner och kännetecken
👉Sårbarhet under förskoleåren
👉Vi beskriver hur tecken på svårigheter kan yttra sig på förskolan.
👉Barnet i samspel med förskolemiljön
👉Strategier för ett strukturerat arbete med lärmiljö och bemötande.
👉Praktiska exempel på åtgärder för fungerandelärmiljöer Kursen har en tydlig forskningsanknytning men presenteras på ett lätt tillgängligt sätt med tips på konkreta strategier att ta vidare till vardagen.

DATUM & PLATS
🗓Torsdagen den 27 oktober, kl. 09.00-16.00.

💻Kursen genomförs digitalt via Zoom. Som kursdeltagare får du en länk några dagar före kursen går av stapeln.

PRIS
Digitalt 1 595 kr plus moms. Medlem i Attention 20 % rabatt. Stödorganisation: 1 person till medlemspris.

Sista anmälningsdag är den 20 oktober 2022

Anmälan är bindande, men ej personlig. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursdagen om vi får för få anmälda.

ANMÄL DIG HÄR: https://attention.se/utbildning/anmalan/81847/

FÖRELÄSARE
Maja Wärvik och Lilja Åsberg
Maja Wärvik är leg psykolog med stor erfarenhet av att arbeta bland annat med föräldrastöd och behandlande insatser till barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. Maja har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Idag arbetar Maja bland annat med implementeringsprojekt, utbildning och handledning till förskolor och skolor.

Lilja Åsberg är leg psykolog och har under många år arbetet med utredning och behandling till barn och föräldrar inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan flera år tillbaka riktar hon sig mer mot den pedagogiska psykologin och handleder och utbildar kring bemötande och anpassningar inom barnhälsovård, skola och barn- och elevhälsa.

Attention Utbildning som drivs av Riksförbundet Attentions i samarbete med Psykologpartners Pedagogik & Utveckling som erbjuder handledning, utbildning och organisationsstöd.