Bli medlem i Attention nu och du är medlem även hela nästa år!

Som medlem i Attention hjälper du oss i vår gemensamma kamp för att alla med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom adhd, autism, tourette och språkstörning, ska få ett fungerande liv. Varje ny medlem ger oss större inflytande så vi kan göra mer.

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM?

❤️En gemenskap via en av våra lokalföreningar, där du kan få stöd, delta i aktiviteter, träffar och samtalsgrupper.

❤️ Attentions medlemstidning.

❤️ Vårt digitala informationsmaterial.

❤️ Tillgång till vår rådgivningstelefon.

❤️ Digitala utbildningar, föreläsningar och samtalsgrupper.

👉 Läs mer och bli medlem här: https://attention.se/bli-medlem/medlemsansokan/