1000-tals skolbänkar stod tomma inför årets skolstart. Många av eleverna som är frånvarande är elever med NPF. Attentions skolkampanj handlar i år uteslutande om dessa elever – de som hamnat i problematisk skolfrånvaro.

Vi kommer varje dag under hela september lyfta fram barnens egna upplevelser, deras föräldrars berättelser, samt sprida goda exempel från skolans värld. Vi erbjuder också under kampanjen juridisk skolrådgivning via telefon och bjuder in till fem intressanta föreläsningar kopplade till ämnet.

Telefonrådgivning

Läs mer om vår skoljuridiska rådgivning som vi erbjuder under september.

Skolföreläsningar

Läs mer om våra fem skolföreläsningar vi erbjuder under kampanjen.

Enkätrapport

Läs och ladda ner vår enkätrapport med fokus på skolstarten.