Är du vårdnadshavare till ett barn/ungdom med NPF, som tidigare har haft mycket frånvaro eller som har varit helt hemmavarande från skolan, men som nu har en mer fungerande skolsituation?


Är du barn/ungdom med NPF som kommit tillbaka till en mer fungerande skolsituation efter en tid då du inte alls varit i skolan eller haft mycket frånvaro?


Era erfarenheter är värdefulla för oss i arbetet med projektet Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro.
Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro är ett treårigt arvsfondsprojekt
där syftet är att tillsammans med unga med NPF och skolfrånvaro, och deras anhöriga, identifiera behov och önskemål för att nå förändring.


Målet är att stärka familjer genom möten och aktiviteter för igenkänning och erfarenhetsbyte samt att bidra med ökad kunskap och insikt kring det utanförskap som målgruppen hamnar i.

Vidare vill vi öka förståelsen mellan skola och hem, lyfta goda exempel samt ta fram verktyg för att förhindra eller ta sig ur frånvarosituationen.


Anmäl ditt intresse till susanne.berneklint@attention.se eller 073-598 78 58 senast den 31/5, du får därefter vidare information om när digitala samtal och/eller gruppträffar sker.

Barn och unga som deltar får som tack ett superpresentkort värt 250 kr.
Ditt deltagande gör skillnad!