Träffar för dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos. Det kan vara ett barn, en förälder eller någon du känner. Du är inte ensam! Vi träffas och samtalar tillsammans.

Tema: ”Olika sätt att få hjälp som anhörig” Karin Sundström från Kyrkans familjerådgivning deltar och berättar om deras verksamhet.

När? Måndag 25/4 kl. 18-20

Var? Digitalt via zoom.

Anmälan och frågor, senast dagen innan:
Jimmy Sjögren 076-147 78 15 jimmy.sjogren@svenskakyrkan.se
Emelie Kjellgren 072-143 28 88 emelie.kjellgren@svenskakyrkan.se

Kommande träff under våren 23/5