Attention Dalarna och Svenska kyrkan Falun, Svärdsjö, Enviken och Sundborn samt studieförbunden Sensus och Vuxenskolan anordnar gemensamt anhörigträffar. Samtalsledare för träffarna är Janne och Kerstin Grundelius (Attention Dalarna) samt diakon Emelie Kjellgren och församlingspedagog Jimmy Sjögren.

Under våren 2021 bjöds Jenny Kindgren, Verksamhetsutvecklare Anhörigstöd Riksförbundet Attention. Då väcktes idén om att försöka påverka politikerna i Falun kommun. Målet var ett Anhörig- och kunskapscenter, vilket saknas helt i kommunen. En arbetsgrupp bildades med Angelika Vicente (medlem i Attention Dalarna i spetsen . De tog fram ett Falu förslag om införande av ett Anhörig- och kunskapscenter som erbjuder ett direkt riktat stöd för anhöriga till personer med neuropsykiatrisk diagnos och/eller psykisk ohälsa.

Allmänt om Faluförslaget är att först granskas förslaget för att se om det uppfyller de krav som finns för att gå vidare. Godkänns det publiceras det på kommunens hemsida för att medborgarna kan rösta på förslaget. Får det 40 röster inom 90 dagar tas upp i kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar vilken nämnd eller styrelse som ska ta hand om ditt förslag.

I vårt fall så togs förslaget hela vägen till socialnämnden. Till mötet då förslaget skulle behandlas inbjöds två från arbetsgruppen. De avslog förslaget, men de sa samtidigt att anhörigstöd för samtliga målgrupper bör ses över.

Socialnämndens ordförande Helena Lindström kontaktade Diakon Emelie Kjellgren (en av ledarna) för att hon och några politiker ville träffa oss för att diskutera anhörigstöd. Det ville vi ju naturligtvis. Vi samtalsledare och Angelika Vicente deltog i mötet. Döm om vår förvåning så kom både social- och omvårdnadsnämnden presidium . Vi fick lägga fram våra tankar om hur ett Anhörig- och kunskapscenter skulle kunna se ut. De lyssnade på oss och det visade sig att bland politikerna fann anhöriga till personer med NPF. De framförde att de verkligen vill få till en bra lösning för anhöriga i Falu kommun och att det ska vara med en bred politisk förankring.

Fortsättning följer, men det känns hoppfullt!