Fritidsbanken finns i Mora, Vansbro, Säter, Hedemora, Avesta och Smedjebacken.

https://www.fritidsbanken.se/

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Lånetiden är 14 dagar.

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Mycket har hänt med Fritidsbanken sedan dess, men grunden är och förblir densamma – en verksamhet som ger oanvänd utrustning nytt liv, som stimulerar en aktiv fritid, som alltid är gratis och är till för alla.

På kort tid har vi gått från en enskild Fritidsbank till att finnas i en tredjedel av landets kommuner. Vi har en vision om att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun och intresset är stort på många håll. Man kan dra paralleller till folkbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor tillgång till en aktiv fritid. I en tid av ökat stillasittande behöver vi göra det enkelt att röra sig och prova på olika aktiviteter. Dyr utrustning ska inte vara ett hinder!

Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse. Fritidsbanken Sverige arbetar med nyetablering, utveckling, samordning, utbildning, information, marknadsföring och nätverkande. Fritidsbanken Sverige identifierar framgångsfaktorer och fallgropar och ser till att den samlade erfarenheten bidrar till att verksamheten hela tiden utvecklas på ett positivt sätt.

Fritidsbankens grundpelare är:

 Alla får låna
• Allt är gratis
• Återanvänd utrustning

Det är helt kostnadsfritt att låna på Fritidsbanken; vi tar inte ut några depositions- eller förseningsavgifter. Skulle något råka gå sönder försöker vi laga det och om inte det går så blir du inte ersättningsskyldig. Då har vi tillsammans bidragit till att utrustningen har använts så länge som möjligt istället för att samla damm i ett förråd.

I princip all utrustning är skänkt till oss. Barnen växer snabbt och utrustningen som passade förra säsongen blir plötsligt oanvändbar. De vuxna kanske får nya intressen eller uppdaterar med nya saker. Fritidsbanken är perfekt när man vill prova nya aktiviteter, eller när man använder utrustning vid få tillfällen. Åker du exempelvis skidor några få dagar på ett år kan det vara bättre att låna skidor, stavar, pjäxor och hjälmar istället för att de står oanvända i ditt förråd större delen av året.

Idag finns begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och parasportutrustning hos fritidsbankerna i Sverige. Därför gör nu Fritidsbanken Sverige en satsning med stöd från Arvsfonden.