Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det centralt för varje invånare att kunna ta del av samhället på de digitala arenorna. Den ökande digitaliseringen skapar förutsättning för många människor att inkluderas, men riskerar samtidigt att hindra andra från att ta del av samhället. Filmen ”Digitalt utanförskap” illustrerar det utanförskap som kan uppstå i digitaliseringen. Filmen är framtagen av Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland med stöd av VGR.  

https://drive.google.com/file/d/1JYXf_vvY1uHEZ2NmI7Ty15YE2lKwcT48/view