Inbjudan för dialog kring vård- och insatser för barn- och unga inom området skadligt bruk och beroende i Dalarnas län.

Om du är en person som har erfarenheter och/eller vetskap om det området, och som du kan tänka dig att dela med dig av, är du varmt välkommen till ett digitalt möte den 18 januari 2022 kl. 17.00.

För bakgrund och ytterligare info, vänligen se bifogat dokument.

Vänliga hälsningar från Caroline Mörk och Henrietta Forsman utvecklingsledare RSS, avdelningen hälsa och välfärd, Region Dalarna.

Anmälan till mötet som sker via Teams gör du till: therese.olsson@regiondalarna.se