Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera. Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Vi är ingen akutverksamhet – om du är i behov av akut hjälp bör du ringa kommunens socialjour eller psykiatriska mottagningen i Säter som har öppet dygnet runt.

Personligt ombud ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom aktivt arbete med klienter samt årsvis rapportering av systemfel och brister i samhället.

Personligt ombud södra Dalarna: https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/psykisk-ohalsa/personligt-ombud