Med anledning av Internationella funktionshindersdagen den 3 december så finns en utställning med temat “Tillgänglighet”. Utställningen innehåller bl.a. information om Attention Dalarna. Gå gärna in på stadsbiblioteket i Falun och läs om oss!