Digital anhörigträff

För dig som är anhörig till någon NPF-diagnos. Det kan vara ett barn, en förälder eller någon annan du känner. Du är inte ensam! Vi samtalar tillsammans.

När? torsdag 9 december kl. 18:00 – 20:00

Hur? Via Zoom. Du får länk då du anmäler dig.

Anmälan och frågor görs senast dagen innan till:

Emelie Kjellgren emelie.kjellgren@svenskakyrekan.se

Telefon till Emelie 072-143 28 88

eller Jimmy Sjögren jimmy.sjogren@svenskakyrkan.se

Telefon till Jimmy 076-147 78 15

Arrangeras i samarbete mellan Svenska kyrkan Svärdsjö Enviken Sundborn, Svenska kyrkan Falun, Attention, Sensus och Vuxenskolan.